Bestyrelse

Formand Viktor Kallenbach
Næstformand Baha Redan Koyuncu
Kasserer Niels Stig Jensen
Bestyrelsesmedlem Danni Axelsen
Bestyrelsesmedlem Jan Andersen
Bestyrelsesmedlem Jens Bendixen
Bestyrelsesmedlem Morten Martinussen
Bestyrelsesmedlem Torben Hinge
Bestyrelsessuppleant Søren Toldal
Ungdomsrepræsentant Malene Bryde Jensen