Skydeprogrammer

I Skytteforeningen Pilen af 1927 skydes flere forskellige programmer i hhv. foreningens lokaler og ude på Københavns Skyttecenter.

I foreningens lokaler er der ikke et fast program og der er fri skydning med hhv. riffel og pistol på 15 meter.

Ude på Københavns Skyttecenter skydes riffel og forskellige pistol discipliner. Det er muligt at få en oversigt over hvilken disciplin der skydes på dagen, i kalenderen. Fælles for begge steder er at man altid kan spørge den pågældende skydeleder eller banevagt ved eventuelle spørgsmål til programmet. 

For pistol discipliner er der følgende skydeprogrammer.


DGI program (12./13. Klasseprogram 25m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Præcisionsskydning Indtil 5. tid som for gældende skud 2 serier
à
5 skud
150 sek. pr. serie P-skive nr. 10 Efter hver serie
Duel skydning Indtil 5. tid som for gældende skud 3 serier
à
5 skud
3 sek.
pr. skud,
med 7 sek.
interval
6-delt – International duel skive Efter hver serie
Hurtigskydning Ingen 3 serier
à
5 skud
10 sek. pr.
serie
6-delt – International duel skive Efter hver serie

DGI programmet består af tre forskellige pistoldiscipliner med gradvist øget tempo og der skydes på 25 meter. Der benyttes præcisions skive på den første disciplin mens de næste to er på duel skive.

 


Militær hurtigskydning (25m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Hurtigskydning Ingen 4 serier
à
5 skud
10 sek. pr. serie 6-delt – International duel skive Efter 4. serie
Hurtigskydning Ingen 4 serier
à
5 skud
8 sek. pr. serie 6-delt – International duel skive Efter 4. serie
Hurtigskydning Ingen 4 serier
à
5 skud
6 sek. pr. serie 6-delt – International duel skive Efter 4. serie

Militær hurtigskydning består af 4 5-skuds serie på hhv. 10, 8 og 6 sekunder på 25 meter.

 


Tjenestepistol (12.5m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Duel skydning Ingen 3 serier
à
10 skud
3 sek.
pr. skud,
med 7 sek.
interval
6-delt – International duel skive​ Efter hver serie
Tempo skydning Ingen 3 serier
à
10 skud
15 sek. pr. serie 6-delt – International duel skive​ Efter hver serie

Tjenestepistol disciplinen er et mere avanceret skydeprogram der inkluderer magasin skift. På duel skydning afgives der to skud ad gangen når skiven er fremme. Efter at have afgivet 6 skud, dvs. tredje gang, så er der magasin skift. Der kan med fordel lades 7 og 3 skud op i to magasiner da dette vil give en glidende overgang.

Ved tempo skydning under tjenestepistol afgives der 10 skud, 1 pr. skive, og der er magasin skift efter at have afgivet 5. skud hvorfor der med fordel kan lades op i to magasiner på hhv. 6 og 4 for at få en glidende overgang.

 


Faldmål (12.5m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Faldmål (Individuelt) Ingen 3 serier
à
5 skud
På kortest tid mulig Faldmål Ingen
Faldmål (Konkurrence) Ingen 3 serier
à
5 skud
På kortest tid mulig Faldmål Ingen

Faldmål foregår kun på bane A0 og her skydes der på tid. Ved individuel skydning gælder det om at nedlægge alle fem faldmål på kortest tid. Efter endt skydning tillægges der 2 sekunder pr. skive, hvis ikke de er nedlagt, til den samlede tid.

Der skydes også om kap og i denne disciplin er det den første skytte der skyder alle fem faldmål der vinder.

 


 

For riffel discipliner er der følgende skydeprogrammer samt fri skydning hvis dette ønskes som generel træning.

DGI program (3. Klasseprogram 50m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Præcisionsskydning Ubegrænset antal prøveskud   30 minutter incl. prøveskud. 10-delt ringskive M 90 Efter hver serie

 


DGI program (4. Klasseprogram 200m)

Skydning Prøveskud

Gældende


Antal

Gældende


Skydetid

Skive Markering
Præcisionsskydning Ubegrænset antal prøveskud   25 minutter incl. prøveskud. 10-delt ringskive Efter hver serie

 

Præcisionsskive

Præcisionsskive

Tjenestepistol

Tjenestepistol

Tjenestepistol

Tjenestepistol