Våbeneftersyn 2023

Så er det atter tid til det årlige våbeneftersyn for medlemmer med SKV2

Kære skytter som har våbenlicens (SKV2),

I anmodes om at møde til det årlige våbeneftersyn i Pilen og medbringende våben og SKV- licens. Der er mulighed for eftersyn følgende tirsdage: tirsdage 24. oktober og 7. november fra klokken 18:30 til 21:00.

Det er vigtigt at alle møder op for våbeneftersyn.

Møder man ikke op risikere man en SKV5 (tilbagekaldelse af våbenpåtegning).

Der gøres opmærksom på, at det er ejeren af skydevåbnets ansvar at eftersynet gennemføres rettidigt, og at det er ejerens pligt at kende og overholde våbenloven.

Våben som opbevares i Pilens klublokaler på Amager Landevej er blevet efterset af bestyrelsen.

Medlemmer som ikke er aktivt skydende – dvs. at de skyder mindst 6 gange pr. år. risikerer at de får en SKV5 (politiet inddrager ens våben).

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen