Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamlingen samt formandens beretning for 2022.
Generalforsamlingen for 2022 er vel overstået og herunder kan referatet findes sammen med formandens beretning.
Bestyrelsen takker for det pæne fremmøde.
Links: