Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Skytteforeningen Pilen af 1927

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 27/02-2024 klokken 18:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Aflæggelse af formandens beretning

3.   Forlæggelse af det reviderede regnskab

4.   Behandling af indkomne forslag*

5.    Fastsættelse af kontingent, herunder indskud for nye medlemmer

6.   Valg:   Valg af formand:                       Merethe Sørensen (genopstiller ikke, bestyrelsen indstiller Viktor Kallenbach)

7.       Valg af bestyrelsesmedlem:              Baha Redan Koyuncu (bestyrelsen indstiller som næstformand)

8.       Valg af bestyrelsesmedlem:              Jan Andersen

9.     Valg af revisor:                                Allan Poulsen (genopstiller ikke, ledig)

10.      Valg af revisor suppleant:                Merete Stautz (genopstiller ikke, ledig)

11.     Valg af fanebærer:                           Thomas Buades        

12. Eventuelt

 

Der vil efter generalforsamlingen være et par stykker smørrebrød. Skriv gerne til os på e-mail om du ønsker at spise med - til Merethe på ms60@hotmail.dk.

*Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2024 kontakt@pilen-1927.dk

 

Bemærk at der ikke vil være skydning denne dag.

 

PS. skulle du ikke have modtaget en mail om dette, så giv os et praj.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen