Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Skytteforeningen Pilen af 1927

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 28/02-2022 klokken 18:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Aflæggelse af formandens beretning.

3.   Forlæggelse af det reviderede regnskab

4.   Behandling af indkomne forslag*

5.    Fastsættelse af kontingent, herunder indskud for nye medlemmer

6.   Valg:   Valg af næstformand:                       Per Wiemann

7.        Valg af kasserer:                                    Niels Stig

8.       Valg af bestyrelsesmedlem:                      Morten Martinussen

9.       Valg af bestyrelsesmedlem:                      Anders Ravn

10.     Valg af revisor:                                       Peter Parbst

11.      Valg af revisor suppleant:                        Merete Stautz

12.     Valg af fanebærer:                                  Thomas Buades        

13. Eventuelt

 

Der vil efter generalforsamlingen være et par stykker smørrebrød. Skriv gerne til os på e-mail om du ønsker at spise med - til Merethe på ms60@hotmail.dk.

*Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2023 pilen1927@hotmail.dk.

 

Bemærk at der ikke vil være skydning denne dag.

 

PS. skulle du ikke have modtaget en mail om dette, så giv os et praj.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen