Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Skytteforeningen Pilen af 1927

Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 22/02-2022 klokken 18:00.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Aflæggelse af formandens beretning.

3.   Forlæggelse af det reviderede regnskab

4.   Behandling af indkomne forslag*.

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Valg:   Valg af formand:                                Merethe Sørensen genopstiller

7.       Valg af bestyrelsesmedlem:                     Jan Andersen genopstiller

8.       Valg af bestyrelsesmedlem:                     Baha Redan Koyuncu genopstiller

9.       Valg af revisor:                                          Allan Poulsen

10.     Valg af bestyrelsessuppleant:                   Ubesat

11. Eventuelt

 

Der vil efter generalforsamlingen være et par stykker smørrebrød. Skriv gerne til os på e-mail om du ønsker at spise med.

*Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

PS. skulle du ikke have modtaget en mail om dette, så giv os et praj.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen